Försöker du ladda ner e-biljetter från din profil men lyckas inte? 


När du hade klickat på Hämta biljetter, såg du följande fönster med ett felmeddelande? 


Detta fel inträffar på grund av felaktig konfiguration i din Google Chrome-webbläsare. För att åtgärda detta problem måste du göra några ändringar i inställningarna i din webbläsare. 


Hur gör jag det? 

1. Gå till Inställningar i Google Chrome 

2. Ange "PDF" i sökfältet 

3. Gå till Webbplatsinställningar 

4. Tryck på Ytterligare innehållsinställningar 

5. På PDF-dokument väljer du det första alternativet Ladda ner PDF-filer. 

Försök sedan igen – du bör nu kunna ladda ner dina biljetter.