StubHub International kommer att tillämpa monetära påföljder i form av administrativa avgifter mot alla säljare vars order inte genomförts framgångsrikt eller har misslyckats med att leverera sina biljetter, (på grund av fel som tillskrivs säljaren av biljetterna). 


Mer information finns här: 2.10 Säljarens brist på efterlevnad. Påföljder.