Ograniczona widoczność oznacza, że widok sceny lub boiska może być ograniczony lub częściowo zasłonięty.

Z reguły ograniczenia widoczności wynikają z konstrukcji i topografii obiektu.

Oferta zawierająca bilet na miejsce z ograniczoną widocznością będzie dokładnie oznaczona w chwili zakupu.