En annullering sker vanligtvis när det är problem med köparens betalningsmetod.

Om en försäljning annulleras annonseras dina biljetter automatiskt på nytt och görs tillgängliga för andra köpare.