Ceny stanovují prodejci (a nikoli služba StubHub).

Ceny se mohou lišit podle nabídky a poptávky po akci.